THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO

Ngày 18 tháng 02 năm 2023

Giáo lý Dự Tòng, một chương trình Giáo lý hết sức đặc biệt, bởi một lẽ những kiến thức giáo lý
mà các anh chị em lĩnh hội được là những kiến thức cần truyền đạt và rất cần có thời gian để nhen
nhúm và thổi bùng lên ngọn lửa đức tin nơi các anh chị em dự tòng và cả mọi thành viên trong Hội
Thánh, đặc biệt là tại các cộng đoàn tín hữu nơi các anh chị em dự tòng rồi đây sẽ được tham gia
cùng chia sẻ đời sống đạo.
Hôm nay, ngày 18 tháng 02 năm 2023, là một ngày vui trọng đại của lớp Dự tòng Khóa III/
2022 sau một thời gian tìm hiểu và học hỏi, 12 dự tòng được lãnh nhận các bí tích Khai tâm Kitô
giáo và 01 thành viên của lớp được lãnh nhận bí tích Thêm Sức.
Đúng 17g30, Cha chủ tế Giuse Ngô Mạnh Cường,OP. đã cử hành nghi thức tiếp nhận 12 anh chị
Dự tòng và 01 chị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức trước tiền sảnh nhà thờ. Cùng đồng tế có  Cha Vinh
Sơn Nguyễn Thành Tín, OP Giám Đốc TTMV và Cha Phaolô Nguyễn Cao Thắng, OP đặc trách lớp Giáo
lý Dự Tòng.
Tiếp sau bài giảng lễ, các anh chị dự tòng công khai tuyên xưng tuyên bố từ bỏ ma quỷ cùng
tuyên xưng đức tin và lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Các anh chị em tân tòng hân hoan đón nhận bí
tích Thánh Thể trong niềm vui chung của cộng đoàn.
Sau phần nghi thức tiếp nhận, các anh chị Dự tòng cùng cha mẹ đỡ đầu tiến vào ngôi thánh
đường trong sự vui mừng chào đón của cộng đoàn giáo xứ.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g00 trong niềm hân hoan tràn ngập ơn Chúa Thánh Thần. Xin
Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn các anh chị em Tân tòng lãnh nhận Bí tích hôm nay suốt cuộc
hành trình làm con Chúa. Cầu chúc cho tất cả các anh chị em luôn vững tin, can đảm sống và thi
hành sứ vụ của người Kitô hữu trong suốt cuộc đời này.

                 THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM KITÔ GIÁO

– Xem thêm hình ảnh tại đây : https://drive.google.com/drive/folders/1Ew5VJ47wE_4V1S-fnAsGIJJqbee9jYRd