Ngày 09.02.2023: Luôn vững tin vào Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 7, 24-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người.

Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà.

Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”.

Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”.

Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”.

Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

LUÔN VỮNG TIN VÀO CHÚA

Chúng ta có thể bị sốc vì những lời Chúa nói hôm nay. Ra như Chúa có thái độ phân biệt và khinh miệt người phụ nữ dân ngoại này. Thực ra không phải thế, điều Chúa nói cho thấy rằng đức ái luôn có cấp độ của nó, đức ái đi từ gần đến xa, từ trong ra ngoài; đồng thời cách nói của Chúa còn là dịp để lộ ra một đức tin mạnh mẽ của người phụ nữ dân ngoại, bà tuyệt đối tin tưởng nơi Chúa. Chính niềm tin mạnh mẽ của bà đã đụng chạm đến lòng thương cảm của Chúa và đón nhận được ơn lành Chúa ban, con của bà đã được chữa lành.

Theo gương người phụ nữ trong Tin mừng hôm nay, xin cho chúng ta luôn vững tin vào Chúa, nhất là khi chúng ta gặp thử thách trong đời sống đức tin của mình.