Ngày 31.01.2023: Biết tin tưởng nơi Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 5, 21-43

Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia, có đám đông dân chúng tụ họp quanh Người, và lúc đó Người đang ở bờ biển. Bỗng có một ông trưởng hội đường tên là Giairô đến. Trông thấy Người, ông sụp lạy và van xin rằng: “Con gái tôi đang hấp hối, xin Ngài đến đặt tay trên nó để nó được khỏi và được sống”. Chúa Giêsu ra đi với ông ấy, và đám đông dân chúng cũng đi theo chen lấn Người tứ phía.

Vậy có một người đàn bà bị bệnh xuất huyết đã mười hai năm. Bà đã chịu cực khổ, tìm thầy chạy thuốc, tiêu hết tiền của mà không thuyên giảm, trái lại bệnh càng tệ hơn. Khi bà nghe nói về Chúa Giêsu, bà đi lẫn trong đám đông đến phía sau Người, chạm đến áo Người, vì bà tự nhủ: “Miễn sao tôi chạm tới áo Người thì tôi sẽ được lành”. Lập tức, huyết cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nhận biết có sức mạnh đã xuất phát tự mình, Người liền quay lại đám đông mà hỏi: “Ai đã chạm đến áo Ta?” Các môn đệ thưa Người rằng: “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy tứ phía, vậy mà Thầy còn hỏi “Ai chạm đến Ta?” Nhưng Người cứ nhìn quanh để tìm xem kẻ đã làm điều đó. Bấy giờ người đàn bà run sợ, vì biết rõ sự thể đã xảy ra nơi mình, liền đến sụp lạy Người và thú nhận với Người tất cả sự thật. Người bảo bà: “Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh”.

BIẾT TIN TƯỞNG NƠI CHÚA

Sinh vào cuộc đời là con người phải chấp nhận quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”, bất kỳ chúng ta là ai, theo tôn giáo nào, có nhận biết Thiên Chúa hay không. Có những người đối diện với những đau khổ bệnh tật, và sức riêng của họ dường như không thể nào gánh vác nổi. Tạ ơn Chúa, nhờ đức tin, ta nhận ra mình không gánh chịu đau khổ hay bệnh tật một mình, mà có Chúa luôn đồng hành với chúng ta, và nếu đẹp lòng Chúa, Người còn cất gánh nặng ấy đi cho chúng ta nữa.

Hôm nay, Chúa đã cứu sống con gái ông Giairô, chữa lành người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm, và Chúa cũng sẽ chữa lành chúng ta nữa, nếu chúng ta biết tin tưởng nơi Người. Hãy lắng nghe Chúa nói: “Hỡi con, đức tin con đã chữa con, hãy về bình an và được khỏi bệnh“.