Ngày 30.01.2023: Cần phân định đâu là ý Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô: Mc 5, 1-20

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ sang bờ biển bên kia, đến địa hạt Giêrasa. Chúa Giêsu vừa ở thuyền lên, thì một người bị quỷ ô uế ám từ các mồ mả ra gặp Người. Người đó vẫn ở trong các mồ mả mà không ai có thể trói nổi, dù dùng cả đến dây xích, vì nhiều lần người ta đã trói anh ta, gông cùm xiềng xích lại, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích, phá gông cùm, và không ai có thể trị nổi anh ta. Suốt ngày đêm anh ta ở trong mồ mả và trong núi, kêu la và lấy đá rạch mình mẩy. Thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi ông Giêsu, Con Thiên Chúa Tối Cao, ông với tôi có liên hệ gì đâu? Vì danh Thiên Chúa, tôi van ông, xin chớ hành hạ tôi”. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hỡi thần ô uế, hãy ra khỏi người này”. Và Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là cơ binh, vì chúng tôi đông lắm”. Và nó nài xin Người đừng trục xuất nó ra khỏi miền ấy.

Gần đó, có một đàn heo đông đảo đang ăn trên núi, những thần ô uế liền xin Chúa Giêsu rằng: “Hãy cho chúng tôi đến nhập vào đàn heo”. Và Chúa Giêsu liền cho phép. Các thần ô uế liền xuất ra và nhập vào đàn heo, rồi cả đàn chừng hai ngàn con lao mình xuống biển và chết đuối. Những kẻ chăn heo chạy trốn và loan tin đó trong thành phố và các trại. Người ta liền đến xem việc gì vừa xảy ra. Họ tới bên Chúa Giêsu, nhìn thấy kẻ trước kia bị quỷ ám ngồi đó, mặc quần áo và trí khôn tỉnh táo, và họ kinh hoảng. Những người đã được chứng kiến thuật lại cho họ nghe mọi sự đã xảy ra như thế nào đối với người bị quỷ ám và đàn heo. Họ liền xin Chúa Giêsu rời khỏi ranh giới họ. Khi Người xuống thuyền, kẻ trước kia bị quỷ ám xin theo Người. Nhưng người không cho mà rằng: “Con hãy về nhà với thân quyến, và loan truyền cho họ biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con và đã thương con”. Người đó liền đi và bắt đầu tuyên xưng trong miền thập tỉnh, tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm cho anh ta, và mọi người đều thán phục.

CẦN PHÂN ĐỊNH ĐÂU LÀ Ý CHÚA

Thời nào ma quỷ cũng hoành hành, cũng quấy phá con người, làm cho con người không thể sống đúng phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Có những phong trào, những kẻ “tạt nước theo mưa”, tiếp tay với ma quỷ để lừa phỉnh con người. Chúng ta rất cần ơn Chúa để phân định đâu là ý Chúa, đâu là mưu chước của ma quỷ, và tha thiết xin ơn Chúa trợ giúp để chúng ta thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ. Chúa đã đuổi thần ô uế ra khỏi người thanh niên thuộc địa hạt Giêrasa, xin Chúa cũng xua đuổi thần ô uế ra khỏi tâm hồn con cái của Chúa, nhất là những người trẻ hôm nay.

Xưa kia thánh Gioan Boscô đã dành cả cuộc đời phục vụ cho giới trẻ, xin cho ngày càng có nhiều người theo gương thánh nhân đồng hành cùng những người trẻ để trợ giúp họ trên hành trình đức tin đầy thử thách này.