Ngày 19.01.2023: Xin Chúa củng cố đức tin

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô: Mc 3, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

XIN CHÚA CỦNG CỐ ĐỨC TIN

Thời nào cũng có người đau bệnh, mà cứ có bệnh là “vái tứ phương”. Trong thời đại chúng ta, nhiều người đến với phong trào lòng Chúa thương xót, chủ yếu để xin ơn chữa lành; nhiều người đến với các nhóm cầu nguyện, nhóm trừ quỷ… cũng để xin ơn chữa lành. Khát vọng được chữa lành là điều chính đáng, nhưng không phải bằng mọi cách, có khi bất chấp cả những thực hành lệch lạc đức tin.

Xin Chúa củng cố đức tin của mỗi chúng ta và cho chúng ta được thực sự đụng chạm đến Người, hầu đón nhận ơn chữa lành Chúa ban.