Ngày 14.01.2023: Biết đáp trả tình thương của Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô : Mc 2, 13-17

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

BIẾT ĐÁP TRẢ TÌNH THƯƠNG CỦA CHÚA

Tin mừng hôm nay là một khúc nhạc vui ca khen lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót đó cúi xuống thật sâu để đụng chạm đến sự khốn cùng của phận người tội lỗi. Dẫu biết ông Lêvi là người thu thuế, là kẻ tội lỗi trong ánh mắt của người Dothái, nhưng Chúa không khinh chê ông, Chúa đã mời gọi ông theo Chúa, Chúa đã chọn ông làm môn đệ của Ngài.

Rồi Chúa còn ngồi dùng bữa với nhiều người thu thuế và kẻ tội lỗi khác nữa. Việc làm này trở nên chướng tai gai mắt đối với các thầy tư tế và đối với các kinh sư. Chúa đã dạy những người được xem là giới tinh hoa, là những người đạo đức trong Dân Chúa rằng:  “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi“. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã gọi và chọn chúng ta là những kẻ tội lỗi, xin cho chúng ta biết đáp trả tình thương của Chúa.