Ngày 12.01.2023: Động lực nào khiến tôi theo Chúa?

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô: Mc 1, 40-45

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

ĐỘNG LỰC NÀO KHIẾN TÔI THEO CHÚA?

Tin mừng kể lại cho chúng ta có nhiều hạng người tìm đến với Đức Giêsu. Có kẻ đến với Người để xin được chữa bệnh; có kẻ đến với Người để được ăn miễn phí; có kẻ đến với Người vì óc hiếu kỳ; có kẻ đến với người để tìm cách bắt bẻ; nhưng cũng có những kẻ đến với người để xin theo Người, trở nên môn đệ của Người, chia sẻ sứ mạng với Người và chung chia vận mệnh với Người.

Là Kitô hữu, chúng ta là những người đã và đang theo bước Chúa Giêsu. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: động lực nào khiến tôi theo Chúa? Tôi là hạng người nào trong số những kẻ theo Người vừa được kẻ trên? Xin Chúa thương thanh lọc động lực theo Chúa của mỗi người chúng ta.