Ngày 29.12.2022: Hãy đặt niềm tin – hy vọng nơi Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 2, 22-35

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

HÃY ĐẶT NIỀM TIN – HY VỌNG NƠI CHÚA

Hài nhi Giêsu chính là ánh sáng của niềm tin và hy vọng chiếu tỏa trên những ai có tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Ánh sáng đó đã chiếu tỏa trên cụ già Simêon đạo hạnh, một người đàn ông gần đất xa trời. Suốt cuộc đời sống trong đền thờ nguyện cầu chờ đợi ngóng trông Đấng Cứu Độ và ông đã được thấy. Trong biến cố tiến dâng trẻ Giêsu cho Thiên Chúa, Mẹ Maria đã được tiên báo sẽ gặp phải những đau khổ.

Thiên Chúa luôn dành cho ta những cơ hội để thi hành ý Chúa. Người cũng gửi đến những con người giúp ta vượt qua những khó khăn nghịch cảnh. Hãy đặt niềm tin hy vọng nơi Chúa  thì tâm hồn ta sẽ được bình an.