Ngày 23.12.2022: “Thiên Chúa biểu lộ tình thương”

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 1, 57-66

Khi đến ngày sinh, bà Isave hạ sinh một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Giacaria của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: “Không được, nó sẽ gọi tên là Gioan”.

Họ bảo bà rằng: “Không ai trong họ hàng bà có tên đó”. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết: “Tên nó là Gioan”. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa.

Mọi người lân cận đều kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng: “Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó”.

“THIÊN CHÚA BIỂU LỘ TÌNH THƯƠNG”

Trẻ Gioan đã được chào đời khi ông Giacaria và bà Isave đều son sẻ và đang ở độ xế chiều, thế nhưng Thiên Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu vượt sức của loài người.

Qua trẻ Gioan, Con Thiên Chúa đã bước vào gia đình ông Giacaria, trả lại ‘tiếng thơm’ cho bà Isave gần một đời người chịu khổ vì hủ tục Do Thái. Thiên Chúa đã đến với nhân loại, đến với dân tộc Do Thái giúp họ thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Tình thương Thiên Chúa biểu lộ cách trọn vẹn trong con người Đức Giêsu mà Gioan sắp giới thiệu. Sau cùng, Gioan đã đổ máu mình làm chứng cho Chân Lý của Thiên Chúa.

Danh xưng “Gioan” có nghĩa là “Thiên Chúa biểu lộ tình thương”. Nơi mỗi người chúng ta, Thiên Chúa cũng biểu lộ tình thương đặt để một kế hoạch và Chúa sẽ ban ơn giúp ta hoàn trọn ơn gọi làm con cái Chúa.