Ngày 18.12.2022: Để Chúa cư ngụ trong tâm hồn ta

 

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 1, 18-24 

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.

Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Ngày 18.12.2022: Để Chúa cư ngụ trong tâm hồn ta

ĐỂ CHÚA CƯ NGỤ TRONG TÂM HỒN TA

Để chuẩn bị cho kế hoạch cứu độ nhân loại, Thiên Chúa đã sai sứ thần đến truyền tin cho Mẹ Maria. Nhờ lời thưa “Xin vâng” của Mẹ mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã được sinh xuống làm người. Thánh Giuse cũng được báo mộng và đón nhận Mẹ Maria và trẻ Giêsu để trở thành một gia đình của Thiên Chúa.

Con Thiên Chúa là đấng giàu sang đã mặc lấy xác phàm nghèo hèn để chia sẻ mọi nỗi vui buồn với con người. Chúa Giêsu đã đi vào lịch sử trần gian để yêu thương, thánh hóa và nâng chúng ta lên làm con cái Thiên Chúa.

Lịch sử cuộc đời ta là một huyền nhiệm được Thiên Chúa yêu thương và chúc lành. Chúa đang cần ta một lời ‘xin vâng’ để Người được đến cư ngụ trong tâm hồn ta. Ta có sẵn lòng dành cho Ngài một cơ hội không?