Ngày 13.12.2022: Sống đức tin

 

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 21, 28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Quả thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

SỐNG ĐỨC TIN

Chúa Giêsu dạy chúng ta biết sống kết hợp giữa niềm tin với việc làm, đừng chỉ hứa hẹn cho vui mà không thực hiện lời hứa. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa nhưng lại không giữ lời Người khuyên dạy. Chúng ta khoe mình là người có đức tin nhưng lại sống như những kẻ vô thần. Muốn được vào Nước Trời, chúng ta phải thi hành điều răn yêu thương. Những người thu thuế và gái điếm bị xã hội loại trừ nhưng họ lại được vào Nước Trời vì họ biết nhìn nhận tội lỗi và tin vào ơn tha thứ của Thiên Chúa. Còn những người tưởng mình là công chính thì không tin vào ơn tha thứ của Chúa. Là con người đầy yếu đuối, chúng ta hay lỗi phạm đến Chúa và mọi người. Mỗi ngày, Chúa luôn chờ đợi ta một lời xin lỗi chân thật từ đáy lòng để Người ban ơn tha thứ.