Nghi thức tiễn biệt và Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Đinh Châu Trân, OP.

 

Nghi thức tiễn biệt và Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Đinh Châu Trân, OP.