Ngày 09.12.2022: Khôn ngoan đích thực

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 11, 16-19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế hệ này với ai? Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên!”

“Vì Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói: “Ông ta phải quỷ ám!” Con Người đến, ăn uống giống như thường, thì họ nói: “Ðó là người mê ăn mê uống, là bạn của quân thu thuế và những kẻ tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan được biện minh bằng các công việc của mình”.

KHÔN NGOAN ĐÍCH THỰC

Một số người Do Thái tự đắc cho mình là khôn ngoan, họ tỏ ra cứng lòng trước lời dạy của Đức Giêsu. Họ luôn tìm cách chống đối thi hành những điều luật của Chúa. Họ như lũ trẻ suy nghĩ thiển cận, xu thời nịnh thế và hùa theo đám đông làm điều xấu.

Tân Ước đồng hóa Khôn Ngoan với Đức Kitô là Con Thiên Chúa. Ông Gioan đã sống theo sự khôn ngoan của Chúa nên đã bị dân chúng chống đối và sát hại. Đức Khôn Ngoan được minh chứng bằng hành động. Chúa Giêsu khuyên chúng ta đừng bắt chước kiểu khôn ngoan của người đời nhưng hãy thực hành theo giáo huấn của Chúa để học biết sự khôn ngoan đích thực và được sống đời đời.