Nghe giảng Chúa nhật III mùa vọng (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 11,2-11)

Nghe giảng Chúa nhật III mùa vọng (2010 - 2022)Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” Đức Giêsu trả lời : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng : “Anh em ra xem gì trong hoang địa ? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng ? Thế thì anh em ra xem gì ? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng ? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì ? Một vị ngôn sứ chăng ? Đúng thế đó ; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng : Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

“Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Duy Linh

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Văn Duy

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Tiến Dũng

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2019

Lễ 15g00: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 7g30: Lm Vinh-sơn Lương Hồng Phong

Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy : Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010

Lễ 17g30 thứ bảy : Cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sỹ Đình

Lễ 5 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 17g30 : Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời