Ngày 07.12.2022: Để được bình an mà tiến bước

 

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 11:28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.

Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.

Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.

ĐỂ ĐƯỢC BÌNH AN MÀ TIẾN BƯỚC

Chúa Giêsu là Con Chiên gánh tội trần gian. Chính Chúa đã đến chia sẻ mọi khổ đau, mọi bệnh hoạn tật nguyền của con người. Chúa đã chạnh lòng thương đám đông dân chúng đói khát bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt. Ai bệnh tật mà Chúa không đau, ai đói nghèo mà Chúa không xót. Bởi lẽ Ngài là Thiên Chúa của tình yêu.

Là môn đệ Chúa, ta được mời gọi học nơi Chúa tâm tình dịu hiền và khiêm nhường, biết mang lấy gánh nặng cho nhau, cảm thông chia sẻ mọi nỗi buồn vui của con người. Cùng xin trao vào tay Chúa gánh nặng của gia đình, con cái, của cuộc đời ta để Chúa nâng đỡ bổ sức cho. Dù đường đời có gồ ghề sỏi đá, dù đôi chân có mệt mỏi rã rời, một khi có Chúa song hành, tâm hồn ta sẽ được bình an mà tiến bước.