Ngày 05.12.2022: Tin tưởng phó thác nơi Chúa

Tin Mừng theo thánh  Luca: Lc 5, 17-26

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!”

Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: “Các tội của ngươi đã được tha”, hay nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”.

Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”.

 TIN TƯỞNG PHÓ THÁC  NƠI CHÚA

Chúa Giêsu chữa người bất toại trước mặt các luật sĩ và người biệt phái khiến họ phẫn nộ chống đối cho rằng Người đã phạm thượng. Chúa Giêsu lấy uy quyền và tình thương mà chữa bệnh vì chứng kiến lòng tin mãnh liệt của người bất toại và đám đông dân chúng.

Chúa đến để nâng dậy những phận người, không phải để xô ngã, nhưng để tha thứ, không phải để kết án, nhưng để yêu thương, không phải để hận thù. Chúa mời gọi ta đưa dẫn những người đau bệnh đến với Chúa để được chữa lành dù có bị cản trở, ngăn cấm. Hãy đến với Chúa với lòng tin tưởng phó thác, Người sẽ chữa lành mọi chứng đau bệnh thể xác và tâm hồn.