Ngày 04.12.2022: Làm mới tâm hồn

 

Tin Mừng theo thánh  Mát-thêu: Mt 3, 1-12

Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”.

LÀM MỚI TÂM HỒN

Thánh Gioan tiền hô xuất hiện trong hoang địa kêu gọi mọi người sám hối để dọn đường cho Đấng Thiên Sai ngự đến. Thời Cựu Ước, ngôn sứ Isaia đã tiên báo viễn cảnh ngày Chúa đến thiết lập nền hòa bình công chính, lúc đó sói sống chung với chiên, bò tơ và sư tử kết bạn với nhau, trẻ thơ vui đùa bên hang rắn lục.

Đức Chúa đến thay đổi và làm mới mọi sự. Thế nhưng, ai không hoán cải và chịu biến đổi sẽ bị trừng phạt đích đáng. Hãy khiêm tốn để cho Chúa làm mới lại tâm hồn ta bằng ân sủng và tình thương, nếu không ta cứ mãi là kẻ ù lì u tối và không lãnh nhận được niềm vui cứu độ.