Ngày 25.11.2022: Lắng nghe và tuân giữ Lời

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 21, 29-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

LẮNG NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI

“Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” Mỗi lần chúng ta đọc hay nghe Tin Mừng, lời Đức Giêsu lại vang vọng. Suốt hơn hai ngàn năm qua, Lời Chúa đã và đang chữa lành nhân loại, mở ra niềm hy vọng hạnh phúc vĩnh cửu cho những ai đón nhận và thực hành. Lời Thiên Chúa sống động và hữu hiệu, không một loài thọ tạo nào không hiện rõ trước Lời Chúa (x. Hr 4,12-13).

Sở dĩ lời của Đức Giêsu sống động như thế vì Người là Thiên Chúa thật, Đấng đã đến thế gian trong thân phận con người. Người không chỉ nói mà còn dùng chính mạng sống để làm chứng cho lời nói. Đón nhận Đức Giêsu là lắng nghe và tuân giữ lời Người; lắng nghe và tuân giữ Lời là trở nên môn đệ của Người.