Chúc mừng Bổn mạng Tu viện Albertô

Chúc mừng Bổn mạng Tu viện AlbertôGiáo xứ Thánh Đaminh – Ba Chuông

 

Chúc mừng Bổn mạng Tu viện Albertô

Chúc mừng Bổn mạng Tu viện Albertô

Nhân dịp lễ thánh Albertô – Bổn mạng Tu viện,

cộng đoàn giáo xứ Đaminh Ba Chuông kính

chúc quý cha, quý thầy trong Tu viện

được dồi dào sức khỏe và trần đầy hồng ân của Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của thánh Bổn mạng Alberto, ban cho quý cha, quý thầy luôn nhiệt thành truy tìm sự khôn ngoan và hăng say phục vụ Giáo hội Chúa, noi gương thánh Quan thầy, hầu xây dựng Nước Chúa trong xã hội hôm nay.

Ghi chú: Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho quý cha, quý thầy trong tu viện Alberto sẽ được tổ chức lúc 5g00 thứ Ba ngày 15.11.2022.

Kính mời cộng đoàn tham dự đông đảo và sốt sắng.

TM. Hội đồng Mục vụ giáo xứ

Đaminh Nguyễn Văn Đích

Chủ tịch

Chúc mừng Bổn mạng Tu viện Albertô

Chúc mừng Bổn mạng Tu viện Albertô

 Tổng quan về tu viện Alberto

Trả lời