Ngày 11.11.2022: Sẵn sàng đón nhận Nươc Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 17, 26-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.

“Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện.

“Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó.

“Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”.

Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”.

SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN  NƯỚC THIÊN CHÚA

Nối tiếp bài giảng về Nước Thiên Chúa, Đức Giêsu cho biết Nước ấy sẽ đến một cách bất ngờ, không ai đoán trước được. Quả vậy, thời gian là của Chúa, điểm khởi đầu và cùng tận của thế giới này nằm trong tay Người. Phần chúng ta, thái độ sẵn sàng đón nhận là điều quan trọng nhất.

Trong ngày quang lâm của Đức Giêsu, cái ác sẽ bị diệt trừ vĩnh viễn, còn điều thiện sẽ hiển trị muôn đời. Đó là niềm hy vọng cho mọi thụ tạo. Đức Giêsu sẽ không như một quan tòa nghiêm khắc công minh theo lề luật, nhưng sẽ là vị vua của lòng nhân ái để phán xét chúng ta. Niềm hy vọng cứu độ của chúng ta chính là sự quang lâm của Người.