Ngày 28.10.2022: Trở thành cánh tay nối dài của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 6, 12-19

Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ: Ðó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philipphê và Bartôlômêô, Matthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là nhiệt thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

TRỞ THÀNH CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA CHÚA

Tuyển chọn các tông đồ là việc quan trọng, vì thế Chúa Giêsu đã thức suốt đêm để cầu nguyện. Sau đó Người cùng các ông bắt đầu thi hành sứ vụ đến với muôn dân, xua trừ ma quỷ và chữa lành mọi chứng bệnh. Khi chọn gọi 12 tông đồ, Đức Giêsu muốn quy tụ đoàn dân Ítraen tản mác khắp nơi về một mối. “Nhóm mười hai” còn là nền tảng để xây dựng Hội Thánh vững bền qua muôn thế hệ.

Mừng kính hai thánh tông đồ Simon và Giuđa hôm nay, chúng ta được mời gọi ý thức ơn gọi của mình trong toàn bộ nhiệm cục cứu độ. Chúng ta hãy trở thành cánh tay nối dài của Chúa để xoa dịu những nỗi thương đau của nhân loại. Hãy trở thành đôi chân của Chúa để ra đi mang niềm vui Tin Mừng đến tận cùng thế giới.