Ngày 26.10.2022: Chiến đấu đi qua cửa hẹp

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”.

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

CHIẾN ĐẤU ĐI QUA CỬA HẸP

Thiên Chúa là Cha nhân từ mời gọi mọi người đến dự bàn tiệc Nước Trời. Để được vào nơi ấy, chúng ta phải chiến đấu đi qua cửa hẹp, cần loại bỏ thói tham lam ích kỷ, đố kỵ ganh ghét. Cửa hẹp chính là con đường thập giá với những hy sinh từ bỏ và đón nhận thánh ý Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống.

Người ta dễ bị lôi kéo theo sự xấu, thích lối sống tự do hưởng thụ, tranh giành quyền lợi để đạt đến sự thành công nhanh chóng mà không qua khổ luyện tu dưỡng. Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi“Chính những người trẻ có thể giúp Hội Thánh giữ được tinh thần trẻ trung, không rơi vào băng hoại; không dừng lại, không kiêu hãnh, nhưng trở nên nghèo khó và có khả năng làm chứng hơn nữa, gần gũi với những người hèn kém và những người bị bỏ rơi, biết đấu tranh cho công lý và khiêm tốn đón nhận những chất vấn” (Christus Vivit, 37).