Ngày 20.10.2022: Để có bình an đích thực

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

ĐỂ CÓ BÌNH AN ĐÍCH THỰC

Khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn sắp xảy ra, các môn đệ tỏ ra hoang mang sợ hãi. Chúa Giêsu hứa ban bình an cho các ông. Sự bình an của Chúa không như mặt hồ lặng sóng nhưng là sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn dù có phải đối mặt với phong ba bão táp. Bình an không phải là vắng tiếng động, nhưng là một tâm hồn tin tưởng phó thác giữa thử thách.

Con người thường tìm sự bình an bảo đảm nơi của cải vật chất, qua những tiện nghi khoa học. Chúa Giêsu đưa chúng ta đến sự bình an đích thực trong sự vâng phục ý Cha, đón nhận mọi đau khổ và uống trọn chén đắng Cha trao. Ngài đã đánh đổi cả mạng sống để đem bình an cho nhân loại. Hãy tin tưởng trao phó cuộc đời mình cho kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa để có được sự bình an đích thực.