Ngày 08.10.2022: Mối dây thiêng liêng của Lời Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 11, 27-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.

MỐI DÂY THIÊNG LIÊNG CỦA LỜI CHÚA

Chúa Giêsu không phủ nhận mối quan hệ huyết thống với Mẹ Maria nhưng Người nhấn mạnh đến mối dây thiêng liêng đó là việc nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa thì sẽ đạt đến hạnh phúc đích thực.

Lời của Chúa là những lời yêu thương, lời hằng sống, lời giải thoát con người khỏi tội lỗi và án chết. Lời Chúa không chỉ mạc khải trong sách vở mà còn qua đời sống phục vụ khiêm tốn của Đức Giêsu. Lời sáng tạo, Lời hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Lời chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền của con người. Lời ủi an người đau khổ. Lời tha thứ cho người tội lỗi. Lời khơi lên niềm tin yêu hy vọng. Lời liên kết trời và đất. Lời có sức công phá mãnh liệt, đập tan bức tường của sự hận thù ghen ghét. Lời mở lối vào chốn trường sinh. Lời Chúa là kho tàng sự sống cho những ai lắng nghe và yêu mến thực thi.