TTMV: Nhân sự đảm nhiệm các ngành mục vụ

TTMV: Nhân sự đảm nhiệm các ngành mục vụ

TTMV: Nhân sự đảm nhiệm các ngành mục vụ

NHÂN SỰ ĐẢM NHIỆM CÁC PHÂN NGÀNH MỤC VỤ

 

 1. Trung Tâm Mục Vụ;

Cha Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP – Giám Đốc

Cha Giuse Nguyễn Duy Linh, OP – Phó Giám Đốc

 1. Thần học Sedes Sapientiae:

Cha Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP – Giám Đốc

Cha Đaminh Lê Đức Thiện, OP – Phó Giám Đốc

 1. Mục vụ huấn giáo: (với sự cộng tác của các Thầy Học Viện Đaminh – Gò Vấp)
  • Giáo lý dự tòng: Cha Phaolô Nguyễn Cao Thắng, OP

Nhóm giảng viên Tín Lý

Nhóm giảng viên Luân Lý

Nhóm giảng viên Phụng Vụ và Bí Tích

  • Giáo lý hôn nhân: Cha Giuse Ngô Mạnh Cường, OP
  • Thần học giáo dân – Giáo lý chuyên biệt: Cha Phêrô Lâm Phước Hùng, OP
  • Giáo lý cho người nước ngoài: Cha F.x Nguyễn Văn Nhứt, OP
  • Giáo lý cho những người có hoàn cảnh đặc biệt: Quý Soeurs các Hội Dòng trong Giáo xứ thánh Đaminh – Ba Chuông
  • Đào tạo giáo lý viên cho người trưởng thành:

Cha Giuse Nguyễn Duy Linh, OP

Cha G.B Lê Hoàng Huynh, OP

 1. Mục vụ Hôn Nhân Gia Đình:
  • Nhóm chuyên viên Thừa Tác Viên Gia Đình Tổng Giáo Phận Sài Gòn
  • Gia đình Emmanuel – đồng hành với các gia đình trẻ
  • Nhóm Billings Tổng giáo phận Sài Gòn

 

 1. Mục Vụ Sinh Viên – Giới trẻ:

Cha Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Cha Giuse Phạm Văn Duy, OP

 1. Mục Vụ Thánh Nhạc:

Cha Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Nhạc sĩ Trí Tuệ – Trưởng Ban Nhạc Three Bells

 1. Mục Vụ Văn Hóa – Mỹ Thuật Thánh:

Cha Bề Trên Chánh Xứ – Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Cha Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP

 1. Mục vụ Bác Ái – Xã Hội:

Cha Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Thầy Giuse Nguyễn Quốc Huy, OP

 1. Mục vụ Truyền Thông:

Thầy Giuse Mai Văn Tuyến, OP

Ông Đaminh Nguyễn Văn Đích – Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Truyền Thông 3 Chuông Band – Trung tâm mục vụ

 1. Kinh nguyện và Phụng Vụ – Nghi thức:

Thầy Phêrô Nguyễn Thành Tâm

Ông Đaminh Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

 

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

 1. Chánh Văn Phòng:

Chị Maria Têrêsa PHẠM THỊ THU HẢI

Điện thoại: 0909.887.800

2. Thư Ký

Chị Maria Dominique PHẠM LÊ VÂN ANH

Điện thoại: 0903.924.265

3. Thủ Quỹ – Kế Toán

Chị Têrêsa PHẠM THỤY TRANG UYÊN

Điện thoại: 0907.016.562

4. Quản lý – Giám Sát Cơ Sở Vật Chất

Ông Đaminh NGUYỄN VĂN TUẤN

Phó Nội – Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Điện Thoại: 0903.660.541