Ngày 04.10.2022: Đừng thất hẹn với Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 10, 38-42

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”.

Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

ĐỪNG THẤT HẸN VỚI CHÚA

Chúa Giêsu nhắc nhở ta về thái độ cần có khi phục vụ, phải đặt việc lắng nghe Lời Chúa là điều cần thiết.

Mục đích phục vụ của tôi là gì? Để tôn vinh Thiên Chúa hay để quảng cáo ‘thể hiện’ chính mình. Tôi có rơi vào ‘hội chứng Martha’ luôn bận rộn với quá nhiều công việc, nhiều cuộc hẹn và thú vui cá nhân mà không dành thời gian để cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa không? Hãy dừng lại đôi phút để nghỉ ngơi bên Chúa, để kín múc ân sủng, nạp lại ‘năng lượng thánh’ sau những bôn ba vất vả. Chúa vẫn ngồi đó chờ đợi ta, đừng thất hẹn với Chúa.