Ngày 03.10.2022: Cần yêu thương và phục vụ

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 10, 25-37

Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho ông chủ quán mà bảo rằng: “Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông”.

“Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

CẦN YÊU THƯƠNG VA PHỤC VỤ

Qua dụ ngôn về người Samari nhân hậu, Chúa Giêsu cho thấy điều kiện để được sống đời đời chính là thực thi điều luật “Mến Chúa yêu người”. Mến Chúa vì Người là Đấng tạo tác muôn vật muôn loài, yêu người vì họ được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa. Yêu thương con người chính là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa.

Cuộc sống hôm nay còn nhiều những ‘tư tế’ và ‘Lê-vi’ vô cảm, bạn và tôi có dám trở thành ‘người Samaria’ thương cảm, để cúi xuống yêu thương phục vụ chăm sóc những người đau khổ khốn cùng, để không có ai bị bỏ lại đàng sau hay không ?