Ngày 01.10.2022: Khiêm tốn là nhân đức nền tảng

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 10, 17-24

Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: “Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con”. Người bảo: “Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời”. Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. – Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết”. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe”.

KHIÊM TỐN LÀ NHÂN ĐỨC NỀN TẢNG

Thiên Chúa yêu thương mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những ai có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, còn người khôn ngoan thông thái thì không. Người khiêm tốn biết tin tưởng vào Chúa, còn người khôn ngoan thông thái cậy dựa vào tài mọn riêng mình.

Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu đã nên thánh bằng cách sống yêu thương và khiêm tốn. Têrêsa mơ thấy mình như một con ốc nhỏ trong đại dương của tình thương Thiên Chúa. Khiêm tốn là nhân đức nền tảng trên con đường nên thánh và là bộ trang phục đẹp nhất của con người. Ta cần tập sống khiêm tốn qua tư tưởng, lời nói và cung cách hy sinh phục vụ, để đón nhận hạnh phúc Nước Trời.