Ngày 29.9.2022: Sống lòng biết ơn

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 1, 47-51

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông rằng: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanaen đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

SỐNG LÒNG BIẾT ƠN

Môn đệ Nathanaen tuyên xưng lòng tin vào Đức Giêsu, vì thế ông sẽ được thấy cảnh trên trời có các thiên thần thờ lạy tôn vinh Con Thiên Chúa. Chúa cho ba tổng lãnh thiên thần Micaen, Gáprien và Raphaen đến trợ giúp loài người. Các ngài tuyệt đối yêu mến trung thành thi hành lệnh truyền của Chúa.

Luôn sống lòng biết ơn đối với Thiên Chúa vì những ân ban qua Giáo hội, gia đình, bạn hữu. Biết ơn cũng là biểu hiện lòng yêu mến Thiên Chúa. Nó thôi thúc ta đến với tha nhân, cho người khát nước uống, chia sẻ cơm bánh cho người đói, nói lời cảm thông an ủi với người sầu khổ.