Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2008 – 2022)

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2008 - 2022)
Tìn Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,26-38)
 

Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2008 - 2022)

 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Maria nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2021

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 7g30: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2020

Lễ 15g30 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Văn Tín

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2018

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Clip tổng hợp:

Năm 2017

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh


Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015

+ Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

+ Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

+ Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

+ Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

+ Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2014

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Năm 2013

Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

 

 

 

 

Trả lời