Ngày 28.9.2022: Từ bỏ để theo Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 9, 57-62

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: “Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng: “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa: “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp: “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp: “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.

Ngày 28.9.2022: Từ bỏ để theo Chúa

TỪ BỎ  ĐỂ THEO CHÚA

Theo Chúa là chấp nhận cuộc sống nghèo hèn khiêm nhường, là đi ngược dòng và có thể gặp những gian nan thử thách. Theo Chúa là chấp nhận cả những đắng cay và thất bại thảm hại. Đường về Nước Trời là con đường hẹp, con đường từ bỏ và hy sinh. “Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ gối đầu”.

Tiền bạc, địa vị, danh vọng, ngay cả chữ hiếu với cha mẹ cũng có thể là những trở ngại khiến đôi chân ta ngập ngừng, ta sợ phải hy sinh mất mát. Theo Chúa là phải có thái độ từ bỏ dứt khoát. Con chim không thể bay lên được nếu chân nó còn vướng một sợi dây nhỏ, dù sợi dây đó làm bằng vàng.