Ngày 25.9.2022: Quảng đại chia sẻ cho tha nhân

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 16, 19-31

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:

‘Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này’. Abraham nói lại: ‘Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được’.

QUẢNG ĐẠI CHIA SẺ CHO THA NHÂN

Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học yêu thương những người nghèo khổ. Thái độ của người phú hộ là lời cảnh tỉnh cho những ai sống ích kỷ, dửng dưng trước nỗi đau của người khác.

Chúa Giêsu vốn giàu sang đã tự nguyện làm người nghèo để lấy cái nghèo của mình mà làm cho con người trở nên giàu có. Sống tâm tình khiêm tốn nghèo khó như Chúa Giêsu qua việc thực thi lòng bác ái đối với tha nhân, nhất là người nghèo hèn khốn khổ. Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những “Ladarô nghèo khổ” cần sự chia sẻ và cảm thông của bạn và tôi. Ý thức của cải là hồng ân Chúa ban, hãy quảng đại chia sẻ cho tha nhân, hầu kiến tạo xã hội công bằng bác ái.