Ngày 24.9.2022: Can đảm đón nhận thập giá

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 9, 44b-45

Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: “Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

CAN ĐẢM ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ

Chúa Giêsu cho các môn đệ biết con đường thập giá sẽ phải đi qua nhưng các môn đệ không đón nhận được vì thiếu lòng yêu mến.

Đường thập giá là con đường của yêu thương và hạnh phúc, nó được xây đắp bằng sự hy sinh từ bỏ. Trên cây gỗ xù xì của thập giá đã trổ sinh đóa hoa sự sống. Viên ngọc sáng lấp lánh nó phải được gọt dũa mài mòn. Hoa hồng ngát thơm tươi nở trên thân cây đầy gai nhọn. Đừng từ chối đau khổ và thập giá. Hãy can đảm đón nhận đau khổ thập giá như dấu chứng của tình yêu cứu độ.