Đức Thánh cha tiếp Hội nghị về thánh Tôma Aquinô

 

Đức Thánh cha tiếp Hội nghị về thánh Tôma AquinôSáng ngày 22 tháng Chín năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ XI về thánh Tôma Aquinô. Ngài đề cao đặc tính thời sự của học thuyết của thánh nhân và mời gọi mọi người noi gương thánh Tôma say mê tìm hiểu chân lý về Chúa và biểu lộ qua chứng tá cuộc sống hằng ngày.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có Đức Hồng y Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin và đông đảo các thành viên Hàn lâm viện Tòa Thánh về thánh Tôma.

Trong diễn văn trao cho các tham dự viên, Đức Thánh cha nhận định rằng: “Thánh Tôma là nguồn mạch một truyền thống tư tưởng được nhìn nhận là ‘sự mới mẻ ngàn đời’. Đạo lý thánh Tôma không được trở thành một đồ vật giữ trong bảo tàng viện, nhưng là một nguồn mạch sống động, như đề tài hội nghị của anh chị em là “Vetera novis augere”, làm tăng trưởng những gì cổ kính bằng những điều mới mẻ”. Nói theo thành ngữ của triết gia Jacques Maritain, cần thăng tiến một ‘học thuyết Tôma’ sinh động, có khả năng canh tân để trả lời cho những vấn nạn ngày nay”.

Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến đạo lý của thánh Tôma về công trình sáng tạo, sự phong phú trong giáo huấn của thánh nhân về sự tạo dựng của Chúa, như đã được nhắc đến trong thông điệp “Laudato sì”, về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Sự sáng tạo đối với thánh Tôma là sự biểu lộ đầu tiên lòng quảng đại tuyệt vời của Thiên Chúa, hay đúng hơn là lòng thương xót nhưng không của Chúa. Thánh Tôma dạy, đó là chìa khóa tình thương mở bàn tay của Thiên Chúa và giữ cho bàn tay ấy luôn rộng mở. Rồi thánh Tôma chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thiên Chúa chiếu tỏa rạng ngời trong sự khác biệt có trật tự của các thụ tạo. Vũ trụ các thụ tạo, hữu hình và vô hình, không phải là một khối duy nhất, cũng chẳng phải là sự khác biệt vô hình dạng, nhưng họp thành một trật tự, một toàn thể, trong đó tất cả các thụ tạo được liên kết, vì tất cả đều đến từ Thiên Chúa và tiến về Thiên Chúa và vì chúng tác động trên nhau tạo nên một mạng các mối quan hệ”.

(Rei 22-9-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA