Ngày 21.9.2022: Huyền nhiệm lòng thương xót của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Matthêu: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.

HUYỀN NHIỆM LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Ơn gọi của tông đồ Matthêu là một huyền nhiệm chứng minh cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Matthêu là một nhân viên thu thuế, một nghề bị coi là tội lỗi, thế nhưng Chúa Giêsu đã chọn gọi ông làm tông đồ và còn trao phó cho ông sứ mạng ghi chép những lời giảng dạy của Người.

Thiên Chúa đến với con người bằng sự bao dung tha thứ, bằng sự tìm kiếm những gì đã hư mất, bằng sự xoa dịu những thương tích nơi con người. Mỗi chúng ta cũng được mời gọi trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều biểu lộ ý định yêu thương của Thiên Chúa. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu xác tín: “Thiên Chúa không kêu gọi những kẻ đáng được gọi, nhưng kêu gọi những kẻ Ngài muốn gọi”.