Chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam

Chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam

Mừng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo
Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam
15.09.2022

Chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đaminh Việt NamTỉnh Dòng Đaminh Việt Nam được thành lập ngày 18.03.1967, với tước hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, được kính vào ngày 15 tháng 09 hàng năm.

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông chúng con xin chân thành mừng chúc :

Tỉnh Dòng, các tu viện, các tu xá, các giáo xứ Dòng phụ trách được luôn tiến triển.

Nhờ lời chuyển cầu của Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, xin Chúa ban cho Cha Giám Tỉnh, quý cha Bề Trên, Quý cha quý thầy, được hồn an xác mạnh, và hăng say thi hành sứ vụ Đaminh trên quê hương Việt Nam.

(Xin cộng đoàn tham dự Thánh lễ lúc 5g00 ngày 15.9.2022 và cầu nguyện cho Tỉnh Dòng)

Đại diện HĐMV – Đaminh Nguyễn Văn Đích
Hiệp thỉnh – Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, O.P.

 Chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam

Mừng Kim khánh Tỉnh Dòng 18.03.2017

Chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam
Bổn mạng Tỉnh dòng 15.09.2014

 

Ý nghĩa danh hiệu Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo
(Trích tập kỷ niệm ngày thành lập)

Được đứng thành Tỉnh Dòng, các tu sĩ Đaminh Việt Nam chúng tôi đã sung sướng chọn cho Tỉnh Dòng danh hiệu “NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO”. Thực khó có thể tìm được danh hiệu khác để :

– Nhớ nguồn,
– Định hướng đi,
– Cầu xin sức mạnh.

Giáo hội Việt Nam đã được xây dựng nhờ máu các Tử Đạo. Tân tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam cũng thế … Trong 117 thánh Tử Đạo Việt Nam, thấp thoáng 38 vị tử đạo thuộc gia đình Đaminh

Chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam
Tỉnh dòng 18.03.2007

 Chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam

Tĩnh tâm Tỉnh Dòng 2014

Trả lời