Ngày 11.9.2022: Lòng thương xót của Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 15, 1-10

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng”.

Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: “Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!” Cũng vậy, Tôi bảo các ông: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA

Dụ ngôn Tin Mừng cho chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt đầy yêu thương và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến thế gian để tìm kiếm những gì đã hư mất. Người diệt trừ tội lỗi nhưng yêu thương tha thứ cho người tội lỗi.

Luôn ý thức mình là tội nhân cần được tha thứ, từ đó ta biết tôn trọng và yêu thương mọi người. Tha thứ cho người khác chính là điều kiện để ta nhận được ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Tha thứ là âm điệu của yêu thương, nó giải thoát ta khỏi thói tự tôn ích kỷ và mang đến cho tâm hồn ta niềm vui an hòa.