Ngày 09.9.2022: Khiêm tốn nhìn nhận chính mình

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 6, 39-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh”, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.

KHIÊM TỐN NHÌN NHẬN CHÍNH MÌNH

Sự mù lòa về thể lý không đáng sợ bằng mù lòa về tinh thần. Chúng ta thường ‘mù lòa về chính mình’ nhưng dễ dàng thấy những lỗi phạm của người khác. Không ai có quyền xét đoán lỗi phạm của người khác ngoại trừ Thiên Chúa.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Hãy khiêm tốn nhìn nhận chính mình với những giới hạn và tội lỗi. Xin Chúa gìn giữ con mắt tâm hồn chúng ta luôn trong sáng để ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi người khác và dẫn đưa họ nhận biết chân lý đức tin, biết đâu là sự thiện cần làm và đâu là sự ác phải xa tránh.