Ngày 07.9.2022: Sống những giá trị Tin Mừng

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 6, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

SỐNG NHỮNG GIÁ TRỊ TIN MỪNG

Được sống hạnh phúc là khát vọng thâm sâu nhất của con người. Bốn mối phúc của Chúa hướng con người đến những giá trị thiêng liêng của niềm vui Tin Mừng cho dù có phải nghèo khổ, đói khát, khóc lóc và bị người đời thù ghét. Ngược lại, những ai chỉ tìm kiếm hưởng thụ của cải vật chất và những lạc thú trần gian thì sẽ bị chúc dữ.

Trung thành và bền chí sống những giá trị Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. Hãy giữ vững niềm tin và hy vọng, bởi vì giữa sa mạc nắng cháy những đóa hoa xương rồng vẫn bừng nở. Sau đêm dài dông bão, bình minh ngày mới vẫn hé rạng.