Ngày 01.9.2022: Hãy can đảm “chèo ra chỗ nước sâu”

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

HÃY CAN ĐẢM “CHÈO RA CHỖ NƯỚC SÂU”

Đáp lại lời mời gọi của Thầy Giêsu, tông đồ Simon đã thả lưới và bắt được nhiều cá. Qua đó, ông nhận ra quyền năng của Chúa và xác tín về ơn gọi của mình trở thành kẻ chinh phục người khác.

Trong cuộc sống, có những lúc ta cảm thấy bế tắc, con đường phía trước chỉ là một ngõ cụt. Ta bỏ cuộc hay tìm một lối đi khác? Đường lối và cách giải quyết của Chúa không giống với con người. Đòi hỏi của Chúa có vẻ vô lý, mạo hiểm nhưng hãy can đảm “chèo ra chỗ nước sâu”. Hãy khiêm tốn cậy dựa vào ơn Chúa, chắc chắn ta sẽ vượt qua khó khăn và đạt đến thành công.