Ngày 31.8.2022: Chúng ta cần được chữa lành

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 4, 38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin Người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà chỗi dậy, và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân, và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa”. Nhưng Người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính Người là Ðức Kitô.

Ðến sáng ngày (hôm sau), Người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng Người, họ cố cầm giữ Người lại, kẻo Người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Và Người giảng dạy trong các hội đường xứ Giuđêa.

CHÚNG TA CẦN ĐƯỢC CHỮA LÀNH

Người Do Thái quan niệm rằng, người có sức khỏe là người được Thiên Chúa chúc lành, những ai bị bệnh tật là do hậu quả của tội. Đức Giêsu đến trần gian thi hành sứ mạng của Đấng Thiên Sai, rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa khắp các thành thị. Đi đến đâu, Người thi ân giáng phúc đến đó, mang đến cho con người cuộc sống mới tràn đầy sinh lực. Một ngày của Đức Giêsu là sự kết hợp hài hòa giữa phục vụ và cầu nguyện, giữa con người với Thiên Chúa, giữa cho và nhận.

Đức Giêsu đã lãnh nhận tình yêu và sức mạnh từ Chúa Cha để chuyển trao lại cho loài người. Mỗi người chúng ta đều là tội nhân, bệnh nhân cần được chữa lành. Đừng ngần ngại chạy đến để được Đức Giêsu cứu chữa.