Ngày 28.8.2022: Sống khiêm nhường

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 14, 1. 7-14

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG

Chúa Giêsu dạy chúng ta sống khiêm nhường. Đây là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức Kitô giáo. Khiêm nhường là nhìn nhận con người mình với những giới hạn yếu đuối. Khiêm nhường cũng là nhận ra tình thương của Thiên Chúa để có thái độ sống cho xứng hợp.

Dù là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã cúi xuống phục vụ và trao hiến mạng sống cho con người. Ai sống khiêm nhường, người ấy đang diễn tả vẻ đẹp của Thiên Chúa, họ trở nên giống Thiên Chúa. Người khiêm nhường được Thiên Chúa đặc biệt yêu thích như lời thánh Augustinô đã xác quyết: “Chúa là Đấng cao cả, nếu con hạ mình xuống, Người cũng hạ mình xuống kết hợp với con; nhưng nếu con nâng mình lên, Người sẽ tránh xa con”.