Ngày 24.8.2022: Vun trồng hạt giống thánh thiện

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 1, 45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”.

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

VUN TRỒNG HẠT GIỐNG THÁNH THIỆN

Tông đồ Bartôlômêô còn được gọi là Nathanaen. Danh xưng Nathanaen có nghĩa là “Thiên Chúa đã ban cho”. Cuộc đời Bartôlômêô gắn bó thiết thân với Thầy Giêsu và nhóm Mười Hai. Ông được Thầy Giêsu khen ngợi là người lòng dạ ngay thẳng, không có điều gì gian dối. Ông đã tuyên xưng niềm tin vào Thầy Giêsu nên ông đã được phúc thấy cảnh trời rộng mở, thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống ca hát ngợi khen.

Thiên Chúa đã ươm gieo hạt giống thánh thiện vào trái tim con người. Người chuẩn bị sẵn cho ta một cuộc sống tương lai tốt đẹp. Bổn phận của chúng ta là làm cho hạt giống của sự thánh thiện nảy mầm, tăng trưởng và đơm bông kết trái qua đời sống đức tin và phục vụ.