Ngày 18.8.2022: Sự vâng phục Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 22, 1-14

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”.

Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!” Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

SỰ VÂNG PHỤC THIÊN CHÚA

Nước Trời giống như một đại tiệc. Ở đó, Thiên Chúa chính là vị chủ hôn. Người sẽ chỉ đón tiếp những ai mặc trang phục dành cho ngày lễ cưới. Áo cưới chính là nhân cách của người con cái Chúa.

Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta dự phần vào một câu chuyện tình được đan kết với câu chuyện tình của chúng ta, để chúng ta sinh hoa trái nơi chúng ta đang sống, như chúng ta đang là, với những người xung quanh chúng ta (x. Christus Vivit 252). Mỗi ngày sống là thời gian để ta dệt chiếc áo cưới bằng sự vâng phục kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân, để ngày sau chúng ta cũng được hân hoan tiến vào dự tiệc cưới Con Chiên trên Nước Trời.