Nghe giảng Chúa nhật 21 năm C (2010 – 2022)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 13,22-30)

Nghe giảng Chúa nhật 21 năm C (2010 - 2022)Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ?” Người bảo họ : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

“Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ Nhưng ông sẽ đáp lại : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’

“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.

“Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 5g00: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 5g00: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2013

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 10g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (Tiếng Anh)

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ 13.08 : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2010

Lễ 5 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g15 : Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30 : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19 giờ 13.08 : Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Trả lời