Ngày 14.8.2022: Người truyền lửa yêu thương

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 12, 49-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

‘NGƯỜI TRUYỀN LỬA’ YÊU THƯƠNG

Sứ mạng của Đức Giêsu là đem lửa thắp sáng trần gian và mong muốn cho lửa ấy cháy bừng cháy, cho dù Người có bị chối bỏ, bị bắt bớ, chịu khổ hình và chịu chết trên thập giá.

Tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu, người Kitô hữu phải trở thành ‘người truyền lửa’ yêu thương cảm hóa người tội lỗi, an ủi người sầu khổ, chữa lành người đau bệnh. Cần lan tỏa ngọn lửa công bằng bác ái, ngọn lửa từ tâm làm tan chảy những cõi lòng băng giá. Hãy thắp lên ngọn lửa hy vọng để xua tan bóng đêm tội lỗi, xóa tan hận thù chia rẽ, để tình yêu cứu độ của Chúa được lan tỏa khắp trần gian.