Ngày 11.8.2022: Biết tha thứ cho người khác

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 18, 21 – 19, 1

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

“Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

BIẾT THA THỨ CHO NGƯỜI KHÁC

Thù hận là một thói xấu gây ra biết bao đổ vỡ trong mối tương quan giữa người với người. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy học biết tha thứ cho nhau. Tha thứ là liều thuốc tốt để giải trừ oán hận, nó có sức mạnh phá vỡ xiềng xích chia rẽ và hiểm họa chiến tranh.

Tha thứ có một hệ lụy nhất định, chúng ta chỉ lãnh nhận được ơn tha thứ từ Thiên Chúa khi chúng ta biết tha thứ cho người khác. Tha thứ cho người khác là tha thứ cho chính mình. Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Xin cho chúng ta biết tha thứ và đón nhận người khác với tất cả những giới hạn và yếu đuối, biến thù thành bạn, thành anh chị em với nhau.