Nghe giảng Chúa nhật 20 năm C (2013 – 2022)

 

Tin Mừng theo thánh Luca (12:49-53)

Nghe giảng Chúa nhật 20 năm C (2013 - 2022)“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.

Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Năm 2016

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Buổi chiều lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời

Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2013

Lễ chiều thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật (rửa tội Tân tòng)


Lễ 5g00: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 10g30: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt (tiếng Anh)

Lễ 16g00: Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

 

 

Trả lời