Ngày 29.7.2022: Vượt qua định kiến

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13, 54-58

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin.

VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN

Những người đồng hương không nhìn nhận Đức Giêsu, dù đã chứng kiến và nghe biết bao điều lạ lùng Người thực hiện. Họ vấp phạm vì định kiến về thân thế Đức Giêsu. Họ không thể vượt qua định kiến ấy để nhìn thấy một Đấng Cứu Thế đã hạ mình sống cuộc đời như họ.

Nhiều tín hữu ngày nay rất thường áp đặt suy nghĩ của mình vào lời cầu nguyện, chứ không chịu đi tìm ý Chúa. Chúng ta có xu hướng dùng những việc đạo đức của mình để phán xét người khác và xin Chúa phải làm theo ý chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta vượt qua được định kiến theo ý riêng, để luôn tìm kiếm và nhận ra được ý Chúa trong mọi sự.