Nghe giảng Chúa nhật 18 năm C (2010 – 2022)

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 12,13-21)

Nghe giảng Chúa nhật 18 năm C (2010 - 2022)Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’

Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 9g00: ĐGM Giuse Đỗ Quang Khang

Lễ 17g30: Lm Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 19g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Đa Minh Lê Đức Thiện

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lễ 7g30: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2010

Lễ 5 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang

Lễ 17g30: Lm Đaminh Trần Bình Tiên

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh HùngNghe trên YouTube

 

Trả lời